Privacyverklaring

Registratie KLM-vacaturesysteem

Als u zich registreert in het KLM-vacaturesysteem, gebruikt KLM uw persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van een effectief en efficiënt werving- en selectieproces.


De werving- en selectiedoeleinden van KLM zijn:– het vergelijken van de gegevens van de sollicitant met de vacature(s);– de communicatie van de wervings- en selectieprocedures;– contact opnemen met sollicitanten om sollicitatiegesprekken te plannen;– het doorgeven van informatie aan sollicitanten over andere relevante vacatures.


Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan alle bedrijfsonderdelen van KLM en aan dochterondernemingen van KLM. Indien van toepassing en met uw toestemming, kunnen uw persoonsgegevens ook worden verstrekt aan selectie- of assessmentbureaus die in opdracht van KLM handelen. Deze organisaties kunnen u op basis hiervan benaderen.


Bent u werkzaam of werkzaam geweest via een uitzend- of selectiebureau voor KLM dan kunnen uw gegevens ook gebruikt worden voor het opvragen van uw arbeidsverleden.


We kunnen uw privé e-mailadres ook gebruiken voor trainings- en roosterdoeleinden totdat er voor u een KLM-e-mailadres beschikbaar is.


Als u uw profiel activeert, dan kunnen wij u persoonlijk benaderen of een e-mail sturen als er een passende vacature voor u beschikbaar is. Ook kunt u zelf een job alert aanmaken. KLM verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten rechtstreeks of via het KLM-vacaturessysteem. KLM verzamelt en verwerkt ook gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail. Enkele voorbeelden van gegevens van sollicitanten zijn: contactgegevens van de sollicitant (naam, geslacht, adres, etc.), opleiding van de sollicitant (scholing, cursussen, etc.) arbeidsverleden (vroegere werkgevers, referenties, etc.).


KLM verzamelt en verwerkt geen gevoelige informatie over sollicitanten, bijvoorbeeld gegevens die uw ras of etnische achtergrond, politieke of godsdienstige overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksuele geaardheid onthullen. Indien wegens bepaalde omstandigheden gevoelige informatie over een sollicitant wordt verzameld, vraagt KLM hiervoor uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de sollicitant. Indien een sollicitant ongevraagd gevoelige persoonlijke informatie aan KLM verstrekt, geeft de sollicitant toestemming aan KLM om deze te gebruiken voor werving- en selectiedoeleinden. De gegevens van sollicitanten die door KLM worden verzameld en verwerkt zijn adequaat, relevant en niet overbodig voor de specifieke doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt.


KLM verkoopt en verhandelt géén gegevens van sollicitanten aan enige derde partij. KLM kan krachtens van toepassing zijnde wetten worden verplicht, bepaalde gegevens van sollicitanten te onthullen aan derden, bijvoorbeeld de bevoegde opsporingsautoriteiten.


Na activatie van uw profiel of uw sollicitatie, geeft u toestemming aan KLM om uw persoonsgegevens maximaal 1 jaar te bewaren. Na deze termijn verwijderen wij uw gegevens uit onze database. KLM behoudt zich het recht voor, als daar aanleiding toe lijkt te zijn, de gegevens direct te verwijderen.


Screeningsonderzoek(en) (naar (strafrechtelijke) gegevens) kan/kunnen onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Afhankelijk van de aard van de functie waar u op solliciteert zal KLM u nader informeren over de screening die zal plaatsvinden.


Wilt u niet meer door KLM benaderd worden? Dan kunt u zichzelf uitschrijven via uw persoonlijke profiel.


Beveiliging

KLM maakt gebruik van een aantal technische, fysieke en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de integriteit, confidentialiteit en beschikbaarheid van de gegevens van sollicitanten te waarborgen. KLM heeft beveiligingstechnologieën geïmplementeerd om de opgeslagen gegevens van sollicitanten te beschermen tegen toegang door onbevoegden, onjuist gebruik, wijziging, onwettige of abusievelijke vernietiging en/of verlies. De toegang tot gegevens van sollicitanten is beperkt tot personeelsleden van KLM die betrokken zijn bij de werving- en selectieactiviteiten. KLM-personeelsleden zijn verplicht om de privacy te respecteren van sollicitanten en om de gegevens van sollicitanten confidentieel te houden. KLM zorgt voor adequate beveiligingsmaatregelen ter bescherming van de handmatige en elektronische verwerking van de gegevens van sollicitanten en ter voorkoming van eventueel misbruik ervan.


Vragen?

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens? Dan kunt u contact opnemen met het KLM Privacy Office.

KLM Privacy Office - AMSPI

Postbus 7700

1117 ZL Luchthaven Schiphol Nederland


E-mail: KLMPrivacyOffice@klm.com

Soepel forecasten dankzij de toepassing van OneStream

Mede dankzij Arno en de introductie van OneStream verlopen Finance-processen soepeler dan eerst.

KLM collega kijkt naar buiten

TripPlanner levert prijsinformatie – snel en flexibel

Benieuwd hoe het is om bij KLM te werken? Laat je inspireren door KLM’ers, zoals consultant decision support Wieberen.

KLM collega Wieberen achter zijn bureau

Vracht vervoeren was nog nooit zo eenvoudig dankzij Quick Allotment Booking

Dankzij het team van Joost is het mogelijk om met één muisklik zendingen te boeken en beheren.

Man in chair