Juridische Informatie

Privacyverklaring

Privacyverklaring  

KLM behandelt uw gegevens vertrouwelijk. Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor doeleinden die in deze privacyverklaring staan beschreven. Het privacy beleid van KLM is conform geldende Nederlandse- en Europese privacyregelgeving. Met “verwerken” wordt bedoeld: het verzamelen, registreren, bewaren, organiseren, overdragen, aanpassen, wijzigen, opzoeken, raadplegen, gebruiken, beperken, bekend maken door middel van verzending, verspreiding of op andere wijze, vergelijken, blokkeren, vernietigen en wissen van werving- en selectie informatie. 

Registratie KLM-vacaturesysteem 

Als u zich registreert in het KLM-vacaturesysteem, gebruikt KLM uw persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van een effectief en efficiënt werving- en selectieproces.  

De werving- en selectiedoeleinden van KLM zijn: 
– het vergelijken van de gegevens van de sollicitant met de vacature(s); 
– de communicatie van de wervings- en selectieprocedures; 
– contact opnemen met sollicitanten om sollicitatiegesprekken te plannen; 
– het doorgeven van informatie aan sollicitanten over andere relevante vacatures.  

Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan alle bedrijfsonderdelen van KLM en aan dochterondernemingen van KLM. Indien van toepassing en met uw toestemming, kunnen uw persoonsgegevens ook worden verstrekt aan selectie- of assessmentbureaus die in opdracht van KLM handelen. Deze organisaties kunnen u op basis hiervan benaderen.  

Bent u werkzaam of werkzaam geweest via een uitzend- of selectiebureau voor KLM dan kunnen uw gegevens ook gebruikt worden voor het opvragen van uw arbeidsverleden.  

We kunnen uw privé e-mailadres ook gebruiken voor trainings- en roosterdoeleinden totdat er voor u een KLM-e-mailadres beschikbaar is.  

Als u uw profiel activeert, dan kunnen wij u persoonlijk benaderen of een e-mail sturen als er een passende vacature voor u beschikbaar is. Ook kunt u zelf een job alert aanmaken. KLM verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten rechtstreeks of via het KLM-vacaturessysteem. KLM verzamelt en verwerkt ook gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail. Enkele voorbeelden van gegevens van sollicitanten zijn: contactgegevens van de sollicitant (naam, geslacht, adres, etc.), opleiding van de sollicitant (scholing, cursussen, etc.) arbeidsverleden (vroegere werkgevers, referenties, etc.). 

KLM verzamelt en verwerkt geen gevoelige informatie over sollicitanten, bijvoorbeeld gegevens die uw ras of etnische achtergrond, politieke of godsdienstige overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksuele geaardheid onthullen. Indien wegens bepaalde omstandigheden gevoelige informatie over een sollicitant wordt verzameld, vraagt KLM hiervoor uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de sollicitant. Indien een sollicitant ongevraagd gevoelige persoonlijke informatie aan KLM verstrekt, geeft de sollicitant toestemming aan KLM om deze te gebruiken voor werving- en selectiedoeleinden. De gegevens van sollicitanten die door KLM worden verzameld en verwerkt zijn adequaat, relevant en niet overbodig voor de specifieke doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt. 

KLM verkoopt en verhandelt géén gegevens van sollicitanten aan enige derde partij. KLM kan krachtens van toepassing zijnde wetten worden verplicht, bepaalde gegevens van sollicitanten te onthullen aan derden, bijvoorbeeld de bevoegde opsporingsautoriteiten. 

Na activatie van uw profiel of uw sollicitatie, geeft u toestemming aan KLM om uw persoonsgegevens maximaal 1 jaar te bewaren. Na deze termijn verwijderen wij uw gegevens uit onze database. KLM behoudt zich het recht voor, als daar aanleiding toe lijkt te zijn, de gegevens direct te verwijderen.  

Screeningsonderzoek(en) (naar (strafrechtelijke) gegevens) kan/kunnen onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Afhankelijk van de aard van de functie waar u op solliciteert zal KLM u nader informeren over de screening die zal plaatsvinden. 

Wilt u niet meer door KLM benaderd worden? Dan kunt u zichzelf uitschrijven via uw persoonlijke profiel. 

Beveiliging 
KLM maakt gebruik van een aantal technische, fysieke en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de integriteit, confidentialiteit en beschikbaarheid van de gegevens van sollicitanten te waarborgen. KLM heeft beveiligingstechnologieën geïmplementeerd om de opgeslagen gegevens van sollicitanten te beschermen tegen toegang door onbevoegden, onjuist gebruik, wijziging, onwettige of abusievelijke vernietiging en/of verlies. De toegang tot gegevens van sollicitanten is beperkt tot personeelsleden van KLM die betrokken zijn bij de werving- en selectieactiviteiten. KLM-personeelsleden zijn verplicht om de privacy te respecteren van sollicitanten en om de gegevens van sollicitanten confidentieel te houden. KLM zorgt voor adequate beveiligingsmaatregelen ter bescherming van de handmatige en elektronische verwerking van de gegevens van sollicitanten en ter voorkoming van eventueel misbruik ervan.  

Vragen?  

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens? Dan kunt u contact opnemen met het KLM Privacy Office. 

 

KLM Privacy Office - AMSPI  

Postbus 7700 

1117 ZL Luchthaven Schiphol Nederland  

E-mail: KLMPrivacyOffice@klm.com

 

2022-01-19 

KLM's cookiebeleid

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door de website die je bezoekt op je apparaat worden geplaatst. De volgende keer dat je diezelfde website bezoekt, zorgen cookies ervoor dat je apparaat wordt herkend. Door het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën zoals pixeltags / bakens en scripts ('cookies') kan deze website informatie over bezoeken en bezoekers opslaan. Sommige cookies op de websites plaatsen we zelf, terwijl andere cookies door derden worden geplaatst. Cookies van derden kunnen ook buiten onze websites gegevens verzamelen.

Cookies kunnen worden gebruikt om het bezoek aan een website persoonlijker te maken door bijvoorbeeld:

 • relevante navigatie-instellingen te tonen;
 • de voorkeuren van de bezoeker te onthouden;
 • de algehele gebruikerservaring te verbeteren
 • en het aantal getoonde advertenties te beperken

Het gebruik van cookies door KLM

KLM gebruikt de informatie die zij via cookies heeft verzameld voor de doeleinden zoals vermeld in het Privacybeleid

Verplichte cookies

Deze cookies zijn vereist om deze website te kunnen gebruiken en kunnen niet worden uitgeschakeld.

Analytische cookies

Deze cookies helpen KLM om haar websites te verbeteren. De cookies verzamelen informatie over de manier waarop bezoekers KLMCareers/ MyCareer gebruiken, waaronder informatie over de meest bezochte pagina's of het aantal getoonde foutmeldingen. WebAnalytics-cookies is een voorbeeld van dit type cookies.

 • Helpen ons om onze websites te verbeteren
 • Verzamelen anonieme informatie over hoe je onze websites gebruikt
 • Verzamelen ook informatie over de meest bezochte pagina's
 • Vertellen ons hoeveel foutmeldingen er zijn geweest

Marketing cookies

Wanneer de marketingcookies voor advertenties zijn ingeschakeld, gebruiken we cookies om informatie te verzamelen over uw bezoeken aan onze website en websites van derden en waar u op klikt, om onze inhoud en advertenties op uw interesses te laten aansluiten. Deze cookies worden doorgaans geplaatst door advertentienetwerken van derden, als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven. Deze netwerken zijn bedrijven die optreden als tussenpersoon tussen ons en adverteerders. Ze verzamelen informatie over uw gebruik van onze website en andere websites van derden. Advertentiecookies worden gebruikt voor:

 • Zodat u content kunt delen met uw vrienden op sociale mediaplatforms zoals Facebook en Twitter. Deze platforms kunnen deze cookies voor hun eigen doeleinden gebruiken, inclusief advertenties.
 • Worden gebruikt om informatie te verzamelen over uw bezoeken aan en kliks op onze website en websites van derden
 • Worden gebruikt om u relevante, gepersonaliseerde advertenties of aanbiedingen online en offline te kunnen tonen
 • Meten de effectiviteit van onze advertentiecampagnes door het aantal klikken bij te houden
 • Beperken het aantal keren dat u een advertentie ziet
 • Kunnen door social media-platforms zoals Facebook en Twitter voor hun eigen doeleinden gebruikt worden

Functionele cookies

Deze cookies bieden een betere klantervaring op deze website. Zo worden videoprestaties geoptimaliseerd. U kunt er op elk gewenst moment voor kiezen deze cookies al dan niet toe te staan. Let op: als u deze cookies niet toestaat, heeft dit mogelijk gevolgen voor bepaalde functies van externe providers.

U kunt in de footer van de website via Cookie-instellingen altijd je voorkeuren wijzigen

Disclaimer

Aan de inhoud van KLM Careers is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan KLM op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. KLM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van deze website.

Copyrights

Op de inhoud van KLM Careers, fotografie, video's of andere content rusten auteursrechten. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopien, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van KLM.